Formulier Nazorg

Woningen opgeleverd NA 1 januari 2020

Melding

Na de oplevering van de woning is het uitvoeringsteam (op de bouwplaats) verantwoordelijk voor het oplossen van de opleveringspunten. Ook is het uitvoeringsteam verantwoordelijk voor het afhandelen van zaken die vlak na oplevering worden geconstateerd. Punten die na de oplevering worden gemeld, worden onderhoudspunten genoemd. Het uitvoeringsteam stuurt ook dit proces aan. Zij zullen u op de hoogte houden over de afwikkeling van de opleverpunten en van de onderhoudspunten.

Nadat alle opleverpunten zijn verholpen, of uiterlijk 3 maanden na de oplevering, draagt het uitvoeringsteam uw woning over aan de afdeling nazorg. Zij zijn vanaf dit moment verantwoordelijk voor de afhandeling van nieuwe meldingen en zijn tevens uw aanspreekpunt

Nagekomen punten kunnen niet gemeld worden bij de afdeling kopersbegeleiding. Zij hebben geen zicht op de afhandeling van bovengenoemde punten en kunnen u niet informeren over de status van de melding.

Indien u zaken na oplevering constateert, dan dient u dit op onderstaande wijze aan ons door te geven.

Let opdeze procedure geldt alleen voor punten die na de oplevering worden geconstateerd. Opleverpunten niet opgeven, deze staan al reeds op het proces-verbaal van oplevering geregistreerd.

Om het voor u eenvoudiger maar vooral ook duidelijker te maken, dient u alle punten die na oplevering worden geconstateerd, via de volgende webapplicatie te melden: nazorg.batenburgbv.nl

Door middel van de inloggegevens worden uw contactgegevens alvast ingevuld en hoeft u dit niet meer te melden. Per melding kunt u één punt doorgeven.

Na het invoeren wordt de melding in ons systeem geregistreerd en zal de betreffende medewerker de melding in behandeling nemen. Vervolgens wordt de melding beoordeeld en ontvangt u een terugkoppeling. Zo kunt u alle punten op dezelfde wijze aan ons doorgeven.

Indien meldingen onterecht, welke niet vallen onder de garantie of die veroorzaakt (kunnen) zijn door gebruik, zijn, behouden wij ons het recht voor om behandelingskosten à €95,– inclusief BTW in rekening te brengen.

Woningen opgeleverd VOOR 1 januari 2020

Melding

Woningen opgeleverd VOOR 1 januari 2020 kunnen gebruik maken van onderstaand formulier. U kunt hier uw gegevens achterlaten en wij zorgen voor de rest.

    Formulier voor nazorg

    Vul hier uw gegevens in

    Omschrijving klacht *