De huidige generatie geboren bouwers is een mix van dynamiek en vele jaren ervaring.

Het bedrijf

Batenburg BV | Bouw en Ontwikkeling

Bouw

Batenburg Bouw & Ontwikkeling is een bouwbedrijf dat een veelheid aan werkzaamheden voor u kan verrichten. Ons bedrijf kenmerkt zich al ruim 150 jaar door een flexibele inzetbaarheid van vakmensen in de bouwnijverheid en het leveren van maatwerk.

Batenburg BV | Bouw en Ontwikkeling

Ontwikkeling

Batenburg Bouw & Ontwikkeling ontwikkelt woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen, zowel zelfstandig als in samenwerking met een opdrachtgever. Vastgoed Batenburg heeft reeds vele jaren ervaring in het ontwikkelen van diverse bouwprojecten.

Vastgoedexploitatie

Regelmatig komt het voor dat wij in eigen beheer huisvesting realiseren voor en in overleg met een toekomstige gebruiker. Vooraf worden belangrijke randvoorwaarden overeengekomen, zoals onder andere stichtingskosten, aanvangshuur en looptijd huurcontract.

Batenburg BV | Bouw en Ontwikkeling

Kwaliteit en veiligheid

Klanttevredenheid vinden wij heel belangrijk. Ons kwaliteitssysteem waarborgt dat wij continue bezig zijn de tevredenheid van onze klanten te verhogen door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie.

Batenburg BV | Bouw en Ontwikkeling

Samenwerken

De bedrijfsfilosofie binnen Batenburg Bouw & Ontwikkeling is gericht op samenwerken. Samenwerken met eigen medewerkers, met opdrachtgevers, met onderaannemers en leveranciers.

Batenburg BV | Bouw en Ontwikkeling

MVO

Wij vinden maatschappelijk verantwoord ondernemen erg belangrijk. Ons bedrijf staat midden in de (lokale) samenleving. Om deze reden sponsoren wij diverse verenigingen in de regio.

© Copyright 2022 - Batenburg Bouw & Ontwikkeling B.V. - Alle rechten voorbehouden