• Batenburg BV | Bouw en Ontwikkeling

Privacy

Dit is het Privacy Statement van Batenburg Bergschenhoek Holding b.v. en alle bedrijven die tot deze groep behoren (hierna: Batenburg). In dit Privacy Statement zetten wij uiteen hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij van u verkrijgen.

Verwerking van persoonsgegevens
Voor Batenburg is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Batenburg respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

De door ons verwerkte persoonsgegevens
Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Batenburg verwerkt de volgende persoonsgegevens van u:

· De persoonsgegevens die in de getekende ((koop-/)aannemings-)overeenkomst zijn opgenomen;
· De adresgegevens van de woning of het object waar door ons aan gewerkt wordt;
· De gegevens die u ons zelf verstrekt (bijvoorbeeld wanneer u ons per e-mail een vraag stelt);
Doeleinden van de verwerking
Deze persoonsgegevens worden door Batenburg uitsluitend verwerkt voor de volgende doeleinden:

Uw persoonsgegevens worden alleen intern gebruikt door Batenburg en andere vennootschappen die direct bij de uitvoering van de ((koop-/)aannemings-)overeenkomst verbonden zijn. Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Ten behoeve van de statistiek worden object- en adresgegevens doorgegeven aan het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verkrijgen van een statistiek. Deze statistiek is niet herleidbaar naar natuurlijke personen en wordt op regionaal niveau gepubliceerd.

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u Batenburg daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend.

Uw persoonsgegevens worden door Batenburg op een veilige manier vernietigd zodra de door Woningborg vastgestelde bewaartermijnen zijn verlopen.

Cookies
Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies, om de gegevens over uw bezoek van deze website te gebruiken om uw bezoek aan deze website te vergemakkelijken. Verder gebruikt Batenburg cookies om de doeltreffendheid van deze website te onderzoeken. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geïnstalleerd.

Statistische analyse door Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), om ons online aanbod voortdurend te optimaliseren. Google verwerkt daarbij uw IP-adres en gegevens over hoe u deze website gebruikt. Deze informatie wordt gegenereerd door middel van cookies op uw computer en vervolgens doorgestuurd naar computers van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten als Batenburg en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig voor u beschikbaar zijn. Door gebruik te maken van deze website geef u toestemming voor het verwerken van de gegevens die Google met betrekking tot u heeft verzameld op de wijze en voor het doeleinde zoals hierboven omschreven.

Beveiliging van de gegevens
De door ons verwerkte gegevens worden op passende wijze beveiligd tegen verlies en misbruik.

Vragen en recht op inzage en correctie
Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Batenburg, of als u deze gegevens wilt inzien of wijzigen, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. Batenburg kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Vragen
Als u vragen heeft over dit Privacy Statement of ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per brief, per telefoon of per e-mail.

Bezoekadres
Leeuwenhoekweg 22
2661 CZ Bergschenhoek

Postadres
Postbus 103
2660 AC Bergschenhoek
T. 010-5243311
W. www.batenburgbv.nl
E. info@batenburgbv.nl