De Jonge Veenen fase 2

Type: Seriematige woningbouw (huurwoningen)
Architect: Studio Ron van Leent
Tijdsduur: 2018
Opdrachtgever: Woonpartners Midden Holland
Epc getal: 0.4