De Jonge Veenen fase 1

Type: Seriematige woningbouw
Architect: Studio Ron van Leent
Tijdsduur: 2015 tot 2017
Ontwikkelaar: Vosplan Vastgoedontwikkeling B.V. i.s.m. Batenburg Bouw & Ontwikkeling
Epc getal: 0.6