• Batenburg BV | Bouw en Ontwikkeling

Kwaliteit en veiligheid

Klanttevredenheid vinden wij heel belangrijk. Ons kwaliteitssysteem waarborgt dat wij continue bezig zijn de tevredenheid van onze klanten te verhogen door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Ook wij willen invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een manier om dit te doen is door FSC® (FSC-C105581) gecertificeerde producten in te kopen en te verwerken in onze bouwprojecten, waardoor het verbeteren en optimaliseren van processen is geïntegreerd binnen de organisatie.

Werken op een veilige en gezonde manier vinden wij vanzelfsprekend. Wij staan erop dat onze medewerkers zich aan de geldende veiligheids-en gezondheidseisen houden. Voor hunzelf, hun collega’s, onze onderaannemers en onze klanten. En hoe bewaken we dan dat er veilig en gezond gewerkt wordt? Dit doen we op vele manieren. Zo staat veiligheid en gezondheid bijvoorbeeld in elk werkoverleg op de agenda, hebben we een speerpuntenbeleid op dit gebied, verzorgen we interne workshops voor onze medewerkers, hebben we een preventiemedewerker in dienst , hebben we een speciaal V&G-team en zorgen we dat we altijd op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en wetgeving. Door middel van veiligheidsinspecties toetsen we regelmatig de gang van zaken op onze werken.

Betrouwbaar

Batenburg Bouw & Ontwikkeling BV staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Betrouwbaarheid komt tot uitdrukking in de lange historie van het bedrijf en het geringe verloop van personeel. Kwaliteit is gewaarborgd middels een kwaliteitssysteem en vakkundige medewerkers met vele jaren ervaring.

Batenburg BV | Bouw en Ontwikkeling