Update Moerkapelle 31 appartementen en uitbreiding basisscholen

Vorige week hebben we laten zien dat het heiwerk uitgevoerd was. Ondertussen zitten we natuurlijk niet stil. De bouwput is ontgraven en Vlasman Betonbewerkings- en Slooptechnieken b.v. heeft alle palen gesneld. Met behulp van een hydraulische palenkraker wordt de bovenkant van betonnen funderingspalen of damwanden verwijderd tot een vooraf vastgestelde hoogte, waardoor de wapening vrijkomt. Het betonpuin wordt verzameld en afgevoerd. Het verzamelde betonpuin wordt voor 100% gerecycled tot betongranulaat voor toepassing in de betonindustrie voor nieuwe producten. De vrijgekomen wapening is door Vlasman met het oog op veiligheid netjes afgedekt met emmers voorzien van een stalen plaat. Als het zand in de put weer netjes gladgetrokken is, kunnen we gaan starten met het realiseren van de fundering.