Leytsche Hof

12 april 2023

Bij het Leytsche Hof in Leidschendam, een ontwikkeling van BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en SDJ vastgoedontwikkeling, vorderen de werkzaamheden aan de parkeerkelder en het daarin opgenomen sprinklerbassin gestaag. De damwanden zijn aangebracht en het heiwerk is gereed. De koppen van de heipalen zijn gesneld en de wapening van de funderingspoeren en de kraanpoer wordt aangebracht. In de middag wordt het eerste constructiebeton gestort. Op de foto’s in het uithijsen van de palenknijper van Blijleven koppensnellers door onze partner Kraanbedrijf Nederhoff te zien.