Project Wildersezijde

Met een projectnummer uit 1998 is het misschien wel het oudste project binnen ons bedrijf. De wijk die inmiddels breed bekend is als Wilderszijde.

Wilderszijde ontleent zijn naam niet aan de Haagse politicus die we allemaal wel kennen, maar aan de Wildersekade. De Wildersekade is een historische kade, gelegen tussen Bergschenhoek en Rodenrijs en nu nog zichtbaar tussen grofweg de N209 en de Rodenrijseweg.

De nieuwe wijk bestaat uit 3 deelgebieden, Polderwijk, Waterwijk en Groenwijk, welke allen hun eigen identiteit zullen krijgen. Zo zal Polderwijk de kenmerken van een polder mee krijgen in de vorm van lange zichtlijnen, bomenrijen en dijkjes. Waterwijk zal, zoals de naam het al zegt veel water bevatten in de vorm van watergangen, slootjes en waterpartijen. Groenwijk ligt het dichtst langs de Boterdorpseweg en zal zich kenmerken door de aanwezigheid van kleine groenpartijen. Polderwijk is het minst dicht bebouwd. Groenwijk is het dichtst bebouwd. Van Groenwijk zie je hierbij een vogelvlucht van hoe het er misschien uit kan zien.

Binnen Wilderszijde zal 50% van de woningen als sociaal, goedkoop en betaalbaar worden gerealiseerd om zo de (lokale) startende woningkoper en -huurder een kans te geven.

Op dit moment werken we aan de eerste woningen in Polderwijk, deelgebied PO1. Hier zullen ca. 150 woningen een plaats krijgen. Op korte termijn starten we ook met de uitwerkingen van Groenwijk, deelgebied GR01.

Wij verwachten de verkoop te kunnen starten in het vroege voorjaar van 2024, waarna start bouw waarschijnlijk na de zomer van 2024 zal plaatsvinden