Leytsche Hof van start

 

Woensdagavond 6 juli was het zover. Op deze avond werd voor de toekomstige bewoners van het project Leytsche Hof te Leidschendam de informatieavond georganiseerd. Deze informatieavond markeert de start van de bouw in de vorm van het opstarten van de voorbereidingen voor de bouw en de koperskeuze.
Op de goed bezochte avond presenteerden onze collega’s van de afdeling kopers begeleiding het traject wat onze klanten zullen doorlopen bij de realisatie van hun nieuwe woning.
Het plan Leytsche Hof is gelegen aan de Oude Trambaan en de Rijnlandstraat te Leidschendam en omvat 54 koopwoningen en 99 huurwoningen. De woningen zijn gesitueerd rond een binnentuin en gelegen op een parkeergarage. Leytsche Hof is een ontwikkeling van Ontwikkelings Combinatie Leidschendam, bestaande uit BPD Ontwikkeling en SDJ Vastgoed Ontwikkeling.
Naar verwachting gaat na de zomervakantie gestart worden met de boringen van de bodembronnen, gevolgd door het heiwerk. Oplevering van de eerste woning is voorzien aan het einde van 2024 en loopt door tot in 2025 voor de laatste woning.