Geslaagd!!

Afgelopen maand december zijn wij door de certificerende organisatie LRQA (voormalig Lloyds) getoetst op onze procedures op het gebied van kwaliteit (ISO) en veiligheid (VCA**). Deze toetsen hebben wij met vlag en wimpel doorstaan! Dit betekent dat wij vanaf begin 2022 (wederom) gecertificeerd zijn op het gebied van ISO9001:2015 en VCA**. De auditoren waren zeer positief over de wijze waarop wij onze processen beheersen.

Wij zijn heel trots op deze certificaten en danken alle medewerkers voor de medewerking die hieraan is verleend. We doen dit tenslotte met elkaar.

De certificaten zijn ondertussen ook fysiek ontvangen en krijgen een mooi plekje in de hal van het kantoor.