Rotterdamse Rugby Club

Na een lange voorbereiding is het dan zover. De werkzaamheden voor de nieuwbouw clubgebouw Rotterdamse Rugby Club (RRC) aan het Duivenpad in Rotterdam-Hillegersberg zijn gestart.

De inrichting van het bouwterrein en met name de bouwveiligheid richting het aangrenzende kinderdagverblijf,  waarvoor een aparte toegang is gerealiseerd zijn afgerond. Ook richting de naastgelegen voetbalvereniging zijn er maatregelen getroffen. Overdags is er een afzetting naar bouwterrein en na werktijd is de vereniging weer gewoon toegankelijk voor de leden.

De sloopwerkzaamheden en het grondwerk is zijn inmiddels  ook gereed, net als het heiwerk. Week 1 van het nieuwe jaar zal gestart worden met de funderingswerkzaamheden.

Oplevering wordt verwacht juli 2021.