Volop bouwactiviteiten rond de ‘kop’ van Parkzoom 4

Al enkele weken zijn er volop activiteiten waar te nemen naast appartementengebouw De Brink op de kop van Parkzoom 4. Daar zal een nieuw appartementengebouw verschijnen met een hoog ambitieniveau wat betreft duurzaamheid.

De 36 vrije sector huurappartementen worden gerealiseerd volgens de milieueisen, samengevoegd in de GPR: Gemeentelijke Praktijk Richtlijn. “Wat je gebruikt wek je zelf op,” omvat wethouder Jan-Willem van den Beukel het kortweg. Dit gebouw behaalt een gemiddelde GPS score van 8,0, wat hoog is.
Voordat de eerste paal geslagen kan worden zijn er al volop werkzaamheden verricht op de bouwplaats. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de bronnen die aardwarmte leveren en 150 meter de grond in gaan. Die bronnen gaan straks warm water leveren voor zowel de cv als het tapwater. Pas als alles onder de grond gereed is kan er boven de grond gebouwd gaan worden. Naar verwachting zal het eerste paalfeestje over een week of vier plaatsvinden.
Het gebouw staat op de kop van Parkzoom 4 en is een van de laatste bouwwerken in de wijk. Erik Batenburg, nauw betrokken bij de realisatie van de wijk, kijkt terug met: “In 2004/2005 werd er gestart met de ontwikkeling waar we het uiteindelijk in 2006 over eens werden. Het werd een voor Bergschenhoek hele grote nieuwbouwwijk, maar door de kredietcrisis die in 2007 uitbrak ging de verkoop van de eerste woningen zeer moeizaam. Uiteindelijk konden we wel in 2008 met de bouw beginnen. De wijk wordt met dit appartementengebouw nu aan deze kant afgerond.”

Energieneutraal

Het gebouw wordt energieneutraal en uiteraard gasloos, er zijn bouwmaterialen en -methoden geselecteerd met een zo laag mogelijke milieu-impact. Daarnaast gaan de materialen lang mee en verouderen ze op een mooie manier. Door de toevoeging van veel daglicht in het plan is het hier straks uitermate comfortabel wonen. Er wordt ook veel aandacht besteed aan klimaatadaptatie door regenwater voor een langere periode vast te houden op eigen grondgebied in lavabakken, voordat het op het open water wordt geloosd. Het gebouw heeft een organische vorm: royale afgeronde hoeken met daarachter buitenruimtes.

Materialenpaspoort

“Het appartementencomplex biedt bovendien ruimte voor doorstroming,” weet de wethouder. “Een derde van de appartementen kent een middenhuur in het betaalbare segment die voor vijftien jaar is gemaximaliseerd. De overige 24 appartementen zitten in de vrije sector. Het mooie van deze ‘nul op de meter’ appartementen is het feit dat je wel aan het eind van het jaar een afrekening krijgt voor energieverbruik, maar dat je alleen iets betaalt als je meer hebt gebruikt dan je zelf hebt geleverd. Het iconische gebouw wordt een mooie afronding van hoge kwaliteit. Bovendien een appartementengebouw waar vraag naar is en we graag beschikbaar hebben in onze gemeente. En toekomstbestendige woningen en circulair gebouwd; ze voldoen hiermee nu al aan de eisen van de toekomst. Tot slot wordt er gebruik gemaakt van het materialenpaspoort dat binnen afzienbare tijd gemeengoed zal gaan worden.”