Veiligheid eerst!

Vanuit onze verantwoordelijkheid als goed werkgever én vanuit onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid van onze leveranciers voeren wij op onze bouwplaatsen zeer regelmatig veiligheidsinspecties uit.

In principe doen wij dit op 3 verschillende manieren. Allereerst laten wij onze werkwijze toetsen door een externe veiligheidskundige van Aboma.

Ook laten wij collega’s elkaar controleren. Uitvoerder bezoeken elkaars bouwplaatsen en wijzen elkaar op verbeteringen en tekortkomingen. Bijkomend voordeel is dat je ook weet waar je collega mee bezig is en waar hij of zij tegen aan loopt.

Tot slot voeren directieleden met een technische achtergrond steekproefsgewijs inspecties uit. Deze inspecties zijn altijd onaangekondigd en daarom een verrassing voor de uitvoerder in kwestie.

Vanmorgen was het de taak één van onze directeuren. Hij had als opdracht een bouwplaatsinspectie uit te voeren op ons project Heemsingel in Zoetermeer. Tijdens deze uitgebreide inspectie van het project wat zich nog in de ruwbouwfase bevindt werden enkele lichte afwijkingen geconstateerd die direct konden worden verholpen.

Met elkaar proberen wij op deze wijze onze bouwplaatsen veilig te houden.