Quartethof te Culemborg

Op maandag 22 juni jongstleden zijn de opleveringen van het plan “Quartethof” te Culemborg gestart. Alle woningen zijn inmiddels naar tevredenheid van de kopers en Batenburg Bouw & Ontwikkeling opgeleverd.

Het plan “Quartethof” is door Batenburg Bouw & Ontwikkeling is samenwerking met M3 architecten uit Rijswijk ontwikkeld en omvat de realisatie van 13 eengezinswoningen. De woningen zijn aangesloten op het collectieve verwarmingssysteem van Thermbello, de wijkverwarming van Entree Lanxmeer. De woningen zijn dus gasloos uitgevoerd.

De bouw van het project is in september 2019 gestart. Het plan bevat 3 blokken rijwoningen bestaande uit 3, 4 en 6 woningen. Naast hun eigen kavel hebben de kopers ook een aandeel gekocht in het achterliggende mandelig gebied. Dit zullen zij, samen met de omringende bewoners, groen inrichten en gaan beheren.

De bouw van de woningen heeft bij elkaar 10 maanden geduurd, vanaf start grondwerk tot en met de oplevering van de woningen. Mede door dit bericht willen wij het uitvoeringsteam en iedereen die bijgedragen heeft aan dit project bedanken voor de fijne samenwerking. De goede samenwerking heeft gezorgd voor een voortvarende bouwperiode.