Klantcontactmomenten gaan digitaal

Al vanaf maandag 16 maart 2020 werkt een deel van onze medewerkers vanuit huis. Vanaf dat moment hebben wij ook alle fysieke contacten met onze klanten zo veel als mogelijk teruggebracht naar het noodzakelijke minimum.
Voor onze afdeling kopersadvies betekent dit, naast thuiswerken, dat klantcontacten veelal per telefoon, mail of videocall plaatsvinden.
Het kon echter niet uitblijven; de start van een nieuw project. Normaal gesproken trappen wij dit af gezamenlijk met onze klanten. Nu moest dit anders opgelost worden.
Gisteravond hebben wij daarom voor het eerst een project gestart vanuit een nagenoeg leeg kantoor en vanaf de keukentafel thuis.
Onder leiding van onze collega’s Patrick de Romph en Wendy van Staalduinen zijn de toekomstige bewoners van het project DRDT geïnformeerd over de start bouw van hun nieuwe thuis en het proces wat zij gaan doorlopen met ons bedrijf.
Wij hebben deze wijze van informeren als positief ervaren. Ook de klanten gaven gelukkig positieve feedback op de wijze van presenteren en de geboden informatie.
Uiteraard hopen wij in de nabije toekomst terug te kunnen naar een “normale” informatieavond en hopen wij de kopers van het project DRDT bij de feestelijke handeling op de bouwplaats te kunnen verwelkomen!