De wijk Lanxmeer in Culemborg verwierf jaren geleden al bekendheid door de bijzondere, ecologische opzet van de wijk. In deze wijk wordt wonen gecombineerd met werken, recreëren, drinkwaterwinning, naar school gaan en voedsel produceren. Een wijk waar vanaf het eerste uur hoge ambities worden nagestreefd op het gebied van cultuurhistorie, landschap, water, energie, gebruik van bouwmaterialen, mobiliteit en bewonersparticipatie in ontwikkeling en beheer van de wijk.
EVA-Lanxmeer heeft een groep bewoners aangetrokken die het waardeert om de geboden ruimte te benutten om zelf te ontwikkelen en te beheren. De wijk telt inmiddels ruim 300 huishoudens die bijvoorbeeld samenwerken in de gezamenlijke tuin van hun hof, in het beheer van het openbaar groen, in het delen van auto’s, in de opwekking van duurzame energie en in de ontwikkeling van stadsboerderij Caetshage. Lanxmeer trekt ook elk jaar enkele duizenden bezoekers, die de wijk inspirerend vinden als voorbeeld voor plannen die ze in hun eigen omgeving willen realiseren.
In 2015 heeft Batenburg Bouw & Ontwikkeling samen met M3 architecten “Het Quartet” ontwikkeld, 20 woningen rond een mandelig binnengebied. Deze woningen zijn in 2017 opgeleverd. Nu realiseren wij, wederom met M3, de laatste 13 woningen rondom het mandelig gebied. Met de voltooiing van deze woningen is dit wijkje binnen het grotere geheel van Lanxmeer afgerond.
Oplevering is voorzien voor de zomervakantie van 2020.