Aanvullende informatie Covid-19 virus

Het COVID-19 virus neemt Nederland en Europa steeds meer in zijn greep. De maatregelen tegen verspreiding van het virus gaan iedere keer een stuk verder. Dit bericht is bedoeld om aanvullende informatie te geven op ons bericht van 16 maart jongstleden.

Bereikbaarheid:

Omdat diverse collega’s werken vanuit huis, is niet iedereen (even goed) telefonisch te bereiken. Slechts een kernteam van medewerkers is aanwezig op kantoor.

Wij verzoeken u om zo veel mogelijk te communiceren via het internetportal Volgjewoning of via e-mail. Indien u telefonisch contact wenst, kunt u dit ook op Volgjewoning berichten. De betreffende collega zal dan zelf met u (wellicht met een afgeschermd nummer) contact opnemen.

Persoonlijke afspraken (met kopers):

Alle gesprekken met kopers op ons kantoor worden geannuleerd. Daar waar mogelijk proberen wij dit telefonisch met de betreffende klanten door te spreken en af te handelen.

Groepsbijeenkomsten op de bouw:

Alle groepsbijeenkomsten op de bouwplaats zoals feestelijke handelingen, kijkmiddagen en  inmeetmiddagen worden tot en met 6 april geannuleerd. Op een later tijdstip zullen wij een nieuwe datum kenbaar maken.

Voorschouw:

De ingeplande voorschouwen gaan door. Er mogen slechts twee personen (kopers) aanwezig zijn. Het voorschouwformulier met instructies wordt in de woning neergelegd. Neem zelf een pen of potlood mee. U kunt het formulier na de voorschouw in de woning achterlaten. (Maak eventueel met uw telefoon een foto van het formulier tbv uw eigen administratie).

De uitvoerder zal (waarschijnlijk) nog wel even langslopen. Wij verzoeken voldoende afstand te houden tot elkaar.

Oplevering:

Alle ingeplande opleveringen gaan volgens planning door. Wij verzoeken u de groep zo klein mogelijk te houden. We hebben een maximum van 5 personen vastgesteld die bij de oplevering aanwezig mogen zijn. Hier zullen wij strikt op toezien.

Bouwproces:

Tot gisteren, 16 maart 2020 zijn alle bouwactiviteiten op de diverse projecten, zoals gepland, uitgevoerd. Er zijn nog geen vertragingen als gevolg van COVID-19 gemeld.

Ook op de bouwplaatsen hebben wij passende maatregelen getroffen. Gezien de huidige maatregelen die in heel Nederland van kracht zijn en de door ons genomen maatregelen, kan de situatie wellicht in de komende dagen veranderen. Als dit het geval is, zullen wij u daar uiteraard over informeren.