Maatregelen Covid-19 virus

Het COVID-19 virus neemt Nederland en Europa steeds meer in zijn greep. De maatregelen tegen verspreiding van het virus gaan iedere keer een stuk verder. Dit bericht is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen welke maatregelen wij nemen en wat wij van iedereen verwachten.

Welke maatregelen nemen we:

 • Voor kantoor:
  • Stagiaires, afstudeerders en werkstudenten werken tot nader order niet op kantoor
  • Niet dringende afspraken zeggen we af. Dit geldt ook voor afspraken met kopers (eventueel afhandelen per telefoon)
  • Kun je thuis werken, werk dan thuis. Er is een kernteam op kantoor waar je benodigde informatie kunt opvragen
 • Op de bouw of in de kantine:
  • Houdt afstand van collega’s en andere personen tijdens eten en koffie drinken. Indien mogelijk de etenstijden of -locaties spreiden
  • Houd minimaal 1,5 meter afstand van alle personen
  • Stagiaires werken tot nader order niet op de bouwplaats
  • Zorg dat ook buitenlands sprekende medewerkers worden geïnformeerd via hun leidinggevende
  • Opleveringen van woningen gaan door, kopers en uitvoerders worden hierover nader geïnformeerd

Wat kun je zelf doen:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren handdoeken en/of zakdoeken
 • Schud geen handen
 • Houd afstand van andere personen (minimaal 1,5 m)
 • Blijf thuis als je gezondheidsklachten krijgt zoals (neus)verkoudheid en verhoging
 • Haal je informatie van sites van de overheid, met name www.rivm.nl
 • Vermijd slecht geventileerde ruimtes
 • Neem ook in privé-tijd bovenstaande aanbevelingen in acht

Wij verwachten dat, indien mogelijk, iedereen zijn werkzaamheden blijft verrichten, met in acht neming hetgeen we hier boven hebben benoemd. Heb je vragen, stel die dan bij voorkeur per mail op info@batenburgbv.nl.