Bijzondere constructies in Nieuw-Lekkerland

In Nieuw-Lekkerland bouwen we aan de woonwijk “Nuova Venezia”, een uitbreidingswijk van 114 woningen. In deze wijk zijn wij, buiten de ontwikkeling en realisatie van de woningen, ook verantwoordelijk voor de aanleg van de infrastructuur.
Omdat deze nieuwe woonwijk wordt gerealiseerd in een zeer zettingsgevoelig gebied zijn er vanuit de gemeente Molenlanden, waar Nieuw-Lekkerland onder valt, eisen gesteld aan de restzetting (de mate van verzakken) van het openbaar gebied.
Deze eis, in combinatie met het feit dat we bouwen in een drinkwaterwingebied, betekende voor ons bedrijf dat alle wegen en kabel tracés van deze wijk gefundeerd moeten worden.
Technisch is dit opgelost door de wegen en kabel tracés te onderheien met prefab betonpalen.
Op dit moment werken wij samen met onze infrapartner van Gelder aan de realisatie van de eerste kabelbakken en het eerste deel van de wegconstructie. Het technisch ontwerp is door ons bedrijf uitbesteed aan RPS uit Delft.
In Nederland is deze werkwijze nog niet vaak vertoond. Voor onze betrokken collega’s dus een interessant en leerzaam proces waar we in de toekomst ons voordeel mee hopen te behalen.