Binnen ons bedrijf organiseren wij regelmatig interne trainingen. Soms worden deze gegevens door leveranciers, een andere keer door een leidinggevende binnen het bedrijf en vaak ook door een adviesburo.

Deze trainingen hebben uiteenlopende thema’s. De thema’s verschillen van kwaliteit, verwerking van materialen, tot controle en veiligheid.

Deze week was het onderwerp veiligheid.

Onder leiding van Aboma werden onze werkvoorbereiders, voormannen, stagiaires en uitvoerders bijgeschoold op het gebied van veiligheid en in het bijzonder V&G coordinatie uitvoeringsfase.