Afgelopen donderdag 30 januari is de langverwachte ontheffing ontvangen voor de bouwwerkzaamheden van
de nieuwe woonwijk “Nuova Venezia” in Nieuw-Lekkerland.

De bouwwerkzaamheden werden juni 2019 stilgelegd, omdat er een rugstreeppad op de bouwplaats werd
aangetroffen. Voor deze stillegging was voornoemde ontheffing nodig.

Gemeente Molenlanden en ons bedrijf hebben zich de afgelopen tijd maximaal
ingespannen om deze ontheffing te verkrijgen. Erik Batenburg: “Het
gemeentebestuur heeft veel gesprekken gevoerd met betrokkenen die hebben
bijgedragen aan het uiteindelijk verstrekken van de ontheffing. Johan Quik,
wethouder Molenlanden: “We zijn blij voor de kopers dat de bouw weer verder kan
en tegelijkertijd de natuur wordt beschermd.”

De afgelopen dagen is er door de infra-aannemer en de bouwkundig aannemer al hard gewerkt aan een
herstart en zijn de eerste voorbereidende werkzaamheden op de bouwplaats
uitgevoerd. Zij nemen maatregelen die in de ontheffing van de omgevingsdienst
zijn voorgeschreven. Zo worden op vier plekken op het terrein amfibieschermen
geplaatst met vangemmers om de mogelijke leefomgeving van de rugstreeppad te
beschermen. Deze schermen blijven gedurende de werkzaamheden staan. Afgevangen padden worden uitgezet
in een paddenpoel.

De komende week verwachten beide partijen weer aan het werk te gaan op de bouwplaats. Er wordt gekeken hoe
de opgelopen vertraging kan worden ingelopen.