Start voorbereiding 20 Havenwoningen te Reeuwijk

Na in 2018 de eerste serie woningen in het plan Oude Tol te hebben opgeleverd, zullen we in september 2019 gaan starten met de tweede serie woningen in Reeuwijk. Dit zijn 20 Havenwoningen die ook onderdeel zijn van het plan Oude Tol. Oude Tol is een luxe waterrijke wijk die al voor een groot deel gerealiseerd is. Woensdag 8 mei jongstleden werd de informatieavond voor de toekomstige bewoners gehouden, waarbij onze verkoopmanager Patrick de Romph de toekomstige bewoners informeerde over het gehele traject van start bouw tot oplevering van de woning.